CD available now! (1).png
Als ze het podium niet op mogen, dan maakt de band wel muziek van thuis uit.
Klik hier voor wat lockdown-vertier!
Vier muzikanten - zielsverwanten delen hun ervaringen, passie voor muziek en enorm respect voor Baron Toots Thielemans zaliger,
de lyriek en muzikaliteit die Toots zo typeerde maar ook zijn warme persoonlijkheid, zijn waardering voor en goede raad aan elke muzikant die zijn pad kruiste.